Nyhedsbrev

NYT FRA LÆS&STAV

22. december 2022

TAK FOR DIN OPBAKNING 


Et travlt og spændende år er ved at gå på hæld. 2022 blev et vildt år for Læs&Stav. I bestyrelsen vil vi nok huske tilbage på det som det år, hvor Læs&Stav for alvor fik fat - og lykkedes med at få gjort de ambitioner, vi havde da vi stiftede foreningen, til virkelighed.


Det har vi kunnet dels fordi stadig flere får øjnene op for, at der er behov for en styrkelse af indsatsen for de mange hundrede tusinde danskere, der har svært ved at læse og stave - at der er brug for en ny tilgang, der baserer sig på viden frem for ”synsninger” – og er villige til at hjælpe os med at få det til at ske.


Men først og fremmest har vi kunnet det på grund af jeres trofaste opbakning. TAK for den!!! Vi får endnu mere brug for din støtte i 2023, som vi godt tør love vil blive et endnu vildere år for foreningen. Mere herom senere (men allerede nu: Husk at gentegne dit medlemskab!).


Bestyrelsen ønsker dig og din familie en fredfyldt jul og et lykkebringende 2023 - og håber at se dig til vores generalforsamling den 22. marts 2022.

NU KØRER DET KÆÆÆÆMPE PROJEKT - ENDELIG


Juleaftensdag 2019, for 3 år siden, åbnede Læs&Stav for sin hjemmeside og inviterede folk til at melde sig ind. Mange af jer hørte nok om foreningen første gang da.


Knapt var vi kommet i gang, før pandemien ramte – og slog benene væk under vores spæde, nye forening. Under corona lykkedes vi dog med at gennemføre et stort pilotprojekt af Doolexia. Det viste sig, at børnene forbedrede deres læsning og især stavning imponerende hurtigt, trods hjemsendelser og omskiftelige forhold på skolerne.


Ansporet af de lovende resultater søgte vi i 2021 om støtte til at gennemføre et stort lodtrækningsforsøg med Doolexia. Vi lykkedes med at samle nok penge ind til at sætte projektet i gang. TAK til de af jer, der har bidraget med både små og store beløb.


Hele 2022 har vi arbejdet benhårdt på forberedelserne af projektet. Derfor er det en kæmpe tilfredsstillelse, at vi nu kan gå på juleferie med alt klappet og klart. Over 400 elever fra ca. 30 skoler er tilmeldt, og den ene halvdel begynder deres træning allerede i januar. VIVE står klar til at analysere resultaterne, efterhånden som de kommer ind, og i sommeren 2024 får vi den endelige rapport.


Er det så noget særligt? Ja, det er det. Læs hvorfor her


Hvis du vil vide mere om projektet, kan du læse om det på vores hjemmeside eller på folkeskolen.dk.

DET POLITISKE ARBEJDE


Selvom vi har haft rigeligt andet at gøre blev 2022 også året hvor vi i Læs&Stav for alvor tog fat på det politiske arbejde. Som forening, der ønsker samfundsmæssige forandringer for folk med skriftsprogsproblemer langt ud over, hvad vi selv har kræfter til at skabe, kan vi kun lykkes, hvis også andre bakker op om forandringerne og trækker med.


Derfor har vi gennem året været i dialog med politikere, forskere, fonde, interesseorganisationer, fag- og brancheforeninger, konsulenthuse, embedsfolk og mange andre. Ingen nævnt, ingen glemt. Vi har fortalt om vores projekter og er generelt blevet mødt af stor nysgerrighed, interesse og opbakning. De mange og gode kontakter, vi har knyttet i år, vil vi følge op på i det nye år.


En helt særlig dialog har vi haft med Ordblindeforeningen. Der var nogle enkeltpersoner i foreningen, der havde fået en forkert opfattelse af Læs&Stav og vores effektevalueringsprojekt og desværre forsøgte at sabotere projektet. Vi var derfor glade for, at vi i efteråret fik lejlighed til at møde Ordblindeforeningens nye ledelse, som følger projektet med interesse. Vi aftalte at se på muligheder for samarbejde om emner af fælles interesse fremover.


I disse dage skriver vi til en række ministre fra den nye regering. Et af vores centrale budskaber er, at de flere hundrede tusind danskere med skriftsprogsproblemer udgør et stort, uudnyttet potentiale. Gør regeringen en fokuseret indsats for at hjælpe dem til bogstaverne, kan det give et væsentligt bidrag både til at nå de 45.000 i øget arbejdsudbud og til at folk, der allerede er i arbejde, kan om- og opskoles og derved skabe større værdi på arbejdsmarkedet.

DE VOKSNE SKAL OGSÅ MED


En anden af de ambitioner, Læs&Stav har arbejdet på gennem flere år, er at gøre noget for de voksne med skriftsprogsproblemer. Langt de fleste af dem, der har svært ved at læse og stave, er voksne. Hvis vi kan hjælpe dem til bogstaverne, vil det flytte rigtig meget. Både for dem selv og for samfundet som helhed.


I 2022 har vi etableret et rigtig stærkt samarbejde med 3F og brancheforeningen Danske Anlægsgartnere, begge organisationer, der ser behovet for og værdien i at skabe et løft for voksne arbejdstagere med skriftsprogsproblemer.


Igennem det meste af året har vi forberedt et pilotprojekt sammen om træning af anlægsgartnere og andre 3F-medlemmer, og i november begyndte selve træningen. Vi er spændte på at se resultatet i det nye år.

Hvis vi får succes, vil vi etablere et større forsøgsprojekt i efteråret 2023.


Se den korte video, hvor vi forklarer om projektet. 


MELD DIG IND (IGEN)


Jo flere vi er, des mere vil vi kunne nå sammen - se hvordan her

NYT FRA LÆS&STAV
Oktober 2022


Uge 40 (den årlige Ordblindeuge) er over os, og giver anledning til at dele en stor nyhed med jer:Efter mere end tre års arbejde - og ikke mindst en stor indsats her i 2022 - har vi netop fået endeligt grønt lys for, at vi kan gennemføre en stor evaluering af Doolexia.


Helt tilbage i april 2019 sendte vi den første fondsansøgning om projektet. I slutningen af 2021 havde vi samlet penge nok ind til at kunne begynde planlægningen (stooooooor tak til vores generøse sponsorer) og var så heldige, at den statslige forskningsinstitution VIVE besluttede at gå ind i projektet og vil forestå effektevalueringen. Siden har projektet for alvor taget fart og VIVE, Doolexia og Læs&Stav har etableret et stærkt samarbejde og i fællesskab løst de 1000 opgaver, der skal klares for at kunne sætte projektet i søen.


I Læs&Stav har vi især haft fokus på at rekruttere skoler til forsøget. VIVE advarede os om, at det ville være svært at nå de over 30 skoler, der skal til, for at VIVE kan konkludere med tilstrækkelig sikkerhed. Men projektet er blevet taget rigtig godt imod over hele landet, og netop i dag modtog vi tilmelding nr. 32, en folkeskole i Aalborg.


Dermed er VIVE nu indstillet på, at effektevalueringen kan gennemføres. De første skoler begynder 16 ugers Doolexia-træning til januar næste år.

 

Og hvad er det så konkret, at du som medlem har bidraget til at få sat i søen? Hvad nytter projektet?


  • For det første vil ca. 400 elever med skriftsprogsudfordringer (ordblindhed eller andet) få et kæmpe læsefagligt boost - at dømme efter resultaterne fra vores pilotprojekt med knapt 100 elever. Efter at de har trænet i 16 uger forventer vi, at mange af dem vil opleve, at de nu kan følge med i den almindelige klasseundervisning på linje med deres kammerater. Og at mange af det vil gøre noget godt for deres selvværd, selvtillid og energiniveau.
  • For det andet vil ca. 50 læsevejledere og ordblindelærere få ny viden og inspiration til deres arbejde, blandt andet i form af et to-dages kursus og en komplet lærervejledning med mange lege og øvelser.
  • For det tredje, og som det vigtigste, vil vi alle sammen få evidensbaseret viden om effekten af ordblindetræning. Selvom samfundet bruger milliarder på ordblindeundervisning, støttetimer m.v. findes der ikke ret meget viden om, hvorvidt og hvor meget det nytter - og hvilke metoder, der virker bedst for hvilke elever. De spørgsmål kan vi ikke besvare efter projektet, men vi vil kunne sige noget om én metode, Doolexia - og det vil være oplagt at evaluere andre metoder efter samme undersøgelsesdesign efterfølgende.


I bestyrelsen er vi vildt spændte på at følge projektet, og vi skal nok holde alle interesserede orienteret undervejs gennem vores nyhedsbrev. VIVEs rapport forventer vi i midten af 2024, men allerede til sommer håber vi at vi kan lokke de første resultater ud af VIVE.

 

Hvad kan du gøre?


Selvom der nu er skoler nok til at gennemføre projektet vil vi rigtig gerne have, at endnu flere skal have gavn af at deltage. Vi har plads til en håndfuld flere skoler - men tiden er knap, så de skal rykke hurtigt. Tilmeldingen lukker lige efter efterårsferien. Så hvis du har skoler/lærere i dit netværk, der kunne være nysgerrige på projektet, må du meget gerne tage fat i dem.


Vi har samlet penge nok ind til lige at kunne gennemføre den absolut mest skrabede udgave af projektet. Vi leder dog stadig med lys og lygte efter flere donationer, der kan gøre det muligt for os at få langt mere viden ud af effektevalueringen, fx viden om langtidseffekten af træningen. Hvis du har folk i dit netværk, der arbejder for fx fonde, der uddeler til formål relateret til børn og/eller uddannelse, vil vi værdsætte en introduktion. 


Mange venlige hilsnerHenrik Kähler, formand

Landsforeningen Læs&Stav