Støt op

Bliv medlem


Vær med til at...

  • Sikre at alle får en reel chance for at lære at læse og stave
  • Give opmærksomhed omkring Danmarks største handicap
  • Arbejde for respektfuld og ligeværdig behandling af børn og voksne, der har svært ved at læse og stave



Hvorfor blive medlem?


Vi har brug for din støtte. Jo flere medlemmer vi er, des flere vil lytte til os. Så hvis du bakker op om vores sag håber vi at du vil melde dig ind.

Det koster kun 100 kr. om året og giver dig - ud over tilfredsstillelsen ved at støtte en god sag - en række konkrete fordele, hvis du selv, eller én der står dig nær, har svært ved at læse eller stave.


Som medlem viser du først og fremmest din støtte til læsesagen og giver foreningen det rygstød, der skal til for, at der vil blive lyttet til os.


Derudover får du indflydelse på foreningens ledelse, holdninger og aktiviteter, og du får adgang til ny viden og nye initiativer. Vi afholder løbende tema- og debatmøder, hvor vi inviterer eksperter og meningsdannere til at lægge op til debat.


Vi hjælper også gerne medlemmer med sparring om læse-/staveudfordringer og dysleksi, og arrangerer medlemsmøder, hvor vi udveksler erfaringer og ideer med hinanden. Vi kan ikke tilbyde konkret hjælp til dialog med uddannelsesinstitutioner og myndigheder om fx offentlig støtte til dysleksi, da vi ikke har tilstrækkelig ekspertise eller ressourcer til det.



Test dig selv


P.t. har vi særlig fokus på metoder til test af skriftsprogsudfordringer. Som medlem kan du søge om at få en grundig test for, om du har skriftsprogsudfordringer - og i givet fald hvor svære de er og hvilke specifikke vanskeligheder, der er tale om.

Meld dig ind her