VIVE

NY VIDEN OM ORDBLINDETRÆNING

VIVE evaluerer nu en lovende metode til ordblindetræning. 


Gennem generøse donationer til forskningsprojektet kan Læs&Stav tilbyde de skoler, der deltager i projektet, 16 ugers gratis, intensiv læse-/stavetræning for elever, der har testet "gul" eller "rød" i den nationale ordblindetest.


Baseret på data fra vores pilotprojekt forventer vi, at de deltagende skoler vil opleve et markant løft hos eleverne - uden ekstra tidsforbrug for lærerne.


Der er lukket for tilmelding af skoler, men hvis du er nysgerrig efter at følge med på sidelinjen, kan du tilmelde dig projektets nyhedsbrev.


  

HVAD FORVENTER VI AF PROJEKTET?

  • Eleverne får et løft

Gennem test før og efter træning af 95 elever fra 8 skoler kan vi se, at de - på kun 16-20 ugers intensiv træning - opnåede et mærkbart løft af læsning og stavning. Mange oplevede også bedre trivsel og selvværd.

Nu afprøver vi, om vi kan genskabe disse opsigtsvækkende resultater i et stort, nationalt forsøg, om vi kan forstå, hvorfor de kommer, og om vi kan se hvordan de påvirker eleverne i perioden efter afslutningen af indsatsen.

  • Vi skaber ny viden

Der findes ikke særlig meget evidensbaseret viden fra en dansk kontekst om den konkrete effekt af forskellige metoder til læse/-stavetræning for elever med skriftsprogsvanskeligheder. Derfor er det ikke sikkert, at vi som samfund får nok ud af de tilbud, skolerne giver.

Med dette projekt afprøver vi én lovende metode - og håber at vi eller andre efterfølgende kan afprøve de mange andre, der findes, så beslutningstagerne får et bedre grundlag at prioritere ud fra.

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?

Træning


Gennem lodtrækning udvælger VIVE halvdelen af skolerne, der skal træne efter Doolexia-metoden i januar-maj 2023.

Den anden halvdel fortsætter med deres normale ordblindetilbud.

Efter sommerferien bytter de to grupper.

Dataindsamling


Skolerne tester de "røde" og "gule" elever 3 gange i forløbet for at måle effekten af træningen. Gennem enkelte spørgeskemaer og interviews med lærere og forældre får VIVE indsigt i hvad der skal til, for at effekten bliver størst.

Rapport


Når træningen er afsluttet og data indsamlet, analyserer de dygtige forskere hos VIVE resultaterne og sammenfatter dem i en rapport, der bliver offentliggjort.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er altid velkommen til at ringe til os på 7194 4491. Vi kontakter også gerne dig, hvis du giver os dine oplysninger nedenfor.

MØD PARTERNE BAG PROJEKTET

Læs&Stav står bag projektet, der gennemføres i samarbejde med VIVE og Doolexia ApS.

Projektet er muliggjort gennem generøse donationer fra fonde og privatpersoner. 

VIVE logo
VIVE
Læs&Stav
Læs&Stav logo
Doolexia
Doolexia logo

DET SIGER FOLK OM METODEN

Det er ikke en mirakelkur. Det
er en god blanding af
vedholdenhed og at lægge et
stykke arbejde i det. Men effekten er næsten mirakuløs.


– Far til pige i 4. klasse

Det, jeg tager mest med mig, er
at tro mere på mig selv, når jeg
skal stave og at huske metoderne, som jeg har lært her.


– Dreng i 7. klasse

Havde det været et hæfte eller
nogle sider, havde vi ikke fået
hende med hele vejen.


– Far til pige i 6. klasse