Formål

Foreningens formål


Foreningens grundantagelse er, at de fleste fonetisk usikre og andre med svære skriftsprogsvanskeligheder kan lære at læse og stave sikkert og hurtigt uden brug af hjælpemidler.


Foreningens formål er at bidrage til, at flest muligt lærer at læse og stave sikkert og hurtigt uden brug af hjælpemidler. Fokus herunder er især på at arbejde for


  • bedre hjælp til fonetisk usikre og andre for hvem svære vanskeligheder med skriftsproget begrænser dem i at frigive deres potentiale og drømme


  • bedre hjælp til læsebegyndere, for hvem skriftsprogsvanskeligheder kan medføre manglende lyst til læsning og læring


  • bedre prioritering af støtte til disse grupper baseret på evidensbaseret viden om effekten af forskellige typer af indsatser
Foreningens formål søges primært opnået ved at


  • sikre tidlig, detaljeret, korrekt og løbende vurdering af medlemmers læse- og stavefærdigheder, således at de kan arbejde målrettet og få relevant hjælp


  • tilbyde medlemmer individuelt tilpasset og adaptiv stave- og læsetræning

  • vejlede og coache medlemmer


  • støtte forskning og udvikling af metoder, der afdækker og afhjælper skriftsprogsvanskeligheder


  • udbrede evidensbaseret viden om emner af relevans for foreningens formål blandt beslutningstagere og bredt i samfundet for derved at bidrage til hensigtsmæssige beslutninger og mindre stigmatiseringFind Læs&Stavs samlede vedtægter her

Bliv medlem!