Om os

Om Landsforeningen Læs & Stav


Læs&Stav arbejder for, at mennesker, der har svært ved at læse og stave, kan leve et liv som alle andre. De skal kunne deltage, bidrage og være en del af fællesskabet. Det bliver muligt, når samfundet inkluderer og sikrer rettigheder for dem.


Foreningen er stiftet i september 2019 af en bred gruppe af blandt andre:

 • Dyslektikere og andre, der har svært ved at læse eller stave
 • Forældre til børn, der har skriftsprogsudfordringer
 • Undervisere
 • Arbejdsgivere


Hvem er vi?


Medlemmerne af foreningen er unge og gamle, kvinder og mænd, dyslektikere og hurtiglæsere, privatpersoner, virksomheder, skoler og organisationer.


Vi har det til fælles, at vi brænder for at flere skal lære at læse og stave hurtigt og sikkert, og at vi bakker op om foreningens grundantagelser, formål og aktiviteter.

Bestyrelsen består af:


 • Lene Lykke Jørgensen
 • Jesper Scharfs 
 • Henrik Kähler
 • Susanne Scharfs
 • Pernille Sode 

 • Kit Andersen 
 • Nanna Mørch (suppleant)

 • Nicolai Rørslev Bock (suppleant)


Sådan samarbejder vi


I Læs&Stav mener vi, at alle gode kræfter skal samles om en ny tilgang på læse-/staveområdet. 


Derfor orienterer vi os ud mod alle dem, der vil gøre en indsats, og vi ønsker at være en troværdig samarbejdspartner for dem.


Vi arbejder for en ny tilgang på området. En tilgang, hvor hovedfokus er at anvende ny teknologi til at tilbyde intensiv træning målrettet den enkeltes behov. Hvor målet er at beherske skriftsproget. Og hvor digitale hjælpemidler kun benyttes som tilbud for dem, der endnu ikke er selvhjulpne.


Uafhængighed


I Læs&Stav har vi stærke holdninger, der er præget af vores egne erfaringer med indsatser for at hjælpe læse-/stavesvage. Dem deler vi gerne ud af.


Foreningen er uafhængig af økonomiske og politiske interesser og er alene baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft.


Foreningens midler kommer fra kontingenter, sponsorater og donationer. Foreningens indsamlingsregnskab.


For at sikre uafhængigheden og en forsvarlig håndtering af mulige interessekonflikter, har bestyrelsen fastlagt sin praksis efter den definition af habilitet og de mekanismer, der fremgår af Forvaltningslovens kapitel 2.Sådan arbejder vi


Med inspiration fra Danske Handicaporganisationer har vi bestemt, hvordan vi vil arbejde for at fremme foreningens mål:


Læs&Stav er et markant talerør for mennesker med læsevanskeligheder 
Vi ved, at det er svært for andre at sætte sig ind i, hvordan det er når bogstaverne driller, og insisterer derfor på at lade læse-/staveudfordrede - både dyslektikere og andre - og deres nærmeste selv komme til orde, både internt i Læs&Stav og i dialogen med andre.


Læs&Stav er en konstruktiv samarbejdspartner
Nationalt og lokalt søger vi den gode dialog mellem politikere, embedsmænd, undervisere, forskere, arbejdsgivere, organisationer - og ikke mindst de læse-/staveudfordrede. Vi vedkender os vores eget udgangspunkt og har stærke holdninger, men vi tror på, at vi gennem dialog med dem, der har andre perspektiver, kan skabe de bedste løsninger.


I Læs&Stav er vi faktaorienterede 
Med begrænsede ressourcer har samfundet ikke råd til, at pengene bruges uden vished for, om indsatsen virker. Derfor arbejder vi for ny forskning og udbredelse af viden og insisterer på, at prioriteringer skal være datadrevne.


Læs&Stav er internationalt orienteret 
Vi arbejder for FN’s verdensmål, så ingen lades i stikken.Foreningen prioriterer p.t. 2 indsatsområder:


   • Viden
    Støtte forskning og udvikling af metoder inden forafdækning og afhjælpning af skriftsprogsudfordringer. (vores samarbejde med VIVE)


   • Påvirkning
    Udbrede evidensbaseret viden om emner af relevans for foreningens formål blandt beslutningstagere og bredt i samfundet for derved at bidrage til hensigtsmæssige beslutninger.


   Generalforsamlinger

   Her kan du se referater fra Læs&Stavs generalforsamlinger siden vi blev etableret i 2019:

   Bliv medlem!