Effektevalueringens perspektiver

EFFEKTEVALUERING AF DOOLEXIA

HVORFOR ER PROJEKTET HELT SÆRLIGT?


Det er, læs&Stav bekendt, første gang her i landet, at nogen undersøger den reelle effekt af en ordblindeindsats i et stort lodtrækningsforsøg. Det er naturligvis ikke det samme som at sige, at den danske ordblindeindsats bliver fastlagt i blinde. Der findes masser af mindre studier og dygtige forskere, der ved meget om, hvad der virker i praksis.


Men vidensgrundlaget på området er åbenbart så hullet, at Undervisningsministeriet i sin nye såkaldte Regnemodel for Uddannelsesinvesteringer (REFUD) end ikke kan opstille en model, der kan hjælpe folkeskoler til at skønne effekten af ordblindeindsatser. Det er tankevækkende, når skolerne bruger hundredevis af millioner hvert år på området.


Dét håber og tror vi, at vi kan komme til at rykke ved med dette projekt - uanset om elevernes resultater bliver så gode, som vi forventer, eller ej.

Med VIVEs evaluering i hånden forventer vi, at beslutningstagerne i fx kommuner med betydelig sikkerhed vil kunne skønne, om det kan betale sig at implementere Doolexia på skolerne.

HVAD ER PERSPEKTIVERNE?


Det næste logiske skridt vil dels være at undersøge langtidseffekten: Er effekten vedvarende? Klarer børnene i forsøget sig bedre end andre i trivselsmålinger, til afgangsprøven, på ungdomsuddannelserne?


Tænk hvis vi fx kan se, at 16 ugers ordblindetræning er nok til, at flere unge ordblinde får deres afgangseksamen eller tager en ungdomsuddannelse.


Derudover vil det være oplagt at undersøge andre lovende ordblindeindsatser end Doolexia på samme vis. På den måde kan vi måske få evidens for hvilke styrker de forskellige har: Hvilken indsats har størst effekt for de mindste børn? Hvilken egner sig bedst til de stærkt ordblinde?


Målet er, at beslutningstagerne om nogle år skal have langt bedre grundlag for at træffe de rigtige beslutninger om hvordan de bedst kan hjælpe de ca. 15% af vores børn, der ikke har lært at læse og stave funktionelt, når de forlader folkeskolen.


Dét vil have stor betydning for den enkelte - og for samfundet som helhed.