Det usynlige handicap

Danmarks mest udbredte

og mest usynlige handicap

 

Man kan ikke se det på folk, hvis de ikke kan læse og stave. Det er et usynligt handicap. Men bare fordi man ikke kan se det, betyder det ikke, at det ikke findes.


Faktisk er vanskeligheder med skriftsproget det mest udbredte handicap i Danmark. Og for mange er det lige så alvorligt, som hvis de havde manglet et ben eller mistet hørelsen.


Mennesker, der har svært ved at læse eller stave, kan godt spille fodbold og gå til koncerter. Men der er også mange ting, de ikke kan, eller som de skal kæmpe dobbelt så hårdt for at kunne som andre. Og fordi deres handicap er usynligt, bliver de ofte ikke mødt med den respekt, forståelse og hjælp, som de har behov for. Og som vi som samfund bliver nødt til at give, hvis vi vil have gavn af alt det, de har at byde på.I Læs&Stav arbejder vi for at gøre det usynlige handicap synligt. Det skal være synligt, at rigtig mange af os er afskåret fra uddannelse, jobs og mange almindelige gøremål, fordi bogstaverne driller. Det skal være synligt, hvor stort et potentiale, vi kan forløse, hvis vi tager hånd om Danmarks mest udbredte handicap - både for den enkelte og for samfundet som helhed.


Og det skal være synligt, at den indsats, vi som samfund formår at levere på området i dag, skal retænkes og styrkes markant, hvis vi skal give alle en reel chance for at lære at læse og stave.


Det er aldrig for sent at lære at læse og stave. Begynd i dag!

Bliv medlem!