KanVIVæreMed

Elever


I skal have mindst 9 elever i kommende 4.-8. klasse, der er testet ”røde” eller ”gule” på ordblindetesten og kan deltage i normale undervisningssituationer

Test


I skal have (tilknyttet) mindst 1 læsevejleder/ordblindelærer, der kan tage ST og Hogrefe-test af de deltagende elever før og efter projektet, samt en gang til et halvt år efter

Lærer


I skal have (tilknyttet) mindst 1 læsevejleder/ordblindelærer, der kan afsætte mindst 2 timer om ugen og gerne mere til træning af eleverne.

KAN MIN FOLKESKOLE VÆRE MED?


- Dét skal I leve op til for at deltage i forskningsprojektet